Urząd Miejski w Barlinku

adres: ul. Niepodległości 20, Barlinek
email: uka@onet.eu
telefon: 669-526-099

Gmina Barlinek, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, pracuje w wybranym obszarze polityki publicznej: przedsiębiorczość. Powołany w tym celu Zespół Partycypacyjny opracował Program Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Barlinek na lata 2012-2020. Przy opracowywaniu dokumentu uwzględnione zostały kwestie bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi młodych.

Zespół tworzą liderzy społeczni, pochodzący z różnych środowisk oraz ugrupowań są to m.in.: przedstawiciele Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych, przedstawicieli społeczności lokalnej oraz innych osób zainteresowanych tematyką programu - czyli wszyscy, którzy pragną uczestniczyć w sposób bezpośredni w życiu gminy i mieć wpływ na jej sprawy.

Program został poddany szerokim konsultacjom społecznym, a następnie przyjęty podczas obrad Rady Gminy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wykorzystując doświadczenia m.in. Barlinka opracuje model partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych a następnie podejmie wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektu działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju.

Urząd Miejski w Barlinku realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bliższych informacji o projekcie realizowanym w gminie udziela Animator Partycypacji Publicznej – Łukasz Stankiewicz, pod numerem telefonu 669-526-099.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: