Uczestnicy > Wydarzenia > "Decydujmy razem" w...

"Decydujmy razem" w Reszlu

5 marca br. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Decydujmy Razem” w gminie Reszel, gdzie władze samorządowe wraz z zainteresowanymi mieszkańcami opracują Program rozwoju turystyki.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Burmistrz Reszla Marek Janiszewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Subocz oraz radni Rady Miejskiej i liczni mieszkańcy Gminy. Przybyli również przyjaciele Reszla Izabela Mellin – Wyczółkowska – dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Stanisław Harajda – z-ca dyrektora Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Andrzej Masłoń – prezes Kętrzyńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej i Witold Fiedosewicz prezes WOPR w Kętrzynie.

Animatorem partycypacji publicznej w gminie jest Pan Mirosław Bogdanowicz, który przedstawił uczestnikom krótki zarys celu i założeń programowych przystąpienia gminy do projektu. – Wybraliśmy działanie w ramach polityki zrównoważonego rozwoju - Program Rozwoju Turystyki w Gminie Reszel. To historyczna szansa dla nas mieszkańców, stworzenia programu z naszym udziałem - podkreślał. Myśl tę podtrzymywał burmistrz Marek Janiszewski. - Turystyka to dziedzina, gdzie mamy wiele do zrobienia. Dobrze, że możemy to wykonać z udziałem naszych mieszkańców. To nasza szansa. Jest to piękna i szlachetna idea, że możemy wspólnie zrobić coś dla siebie.

Burmistrz gminy podkreślił, iż przygotowanie programu w zakresie rozwoju turystyki trwać będzie około jednego roku. Jesienią program poddany zostanie szerokiej konsultacji społecznej a następnie przedstawiony do  zaakceptowania Radzie Miejskiej w Reszlu. - Chcemy, aby był to program realny, dający satysfakcje nam wszystkim i jego wdrożenie odbyło się w roku 2013 a w latach następnych 2014-2020 dawało impuls i możliwości do pozyskiwania środków zewnętrznych - powiedział.

W dalszej części spotkania Krzysztof Margol - doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), na codzień prezes Fundacji „Nida” w Nidzicy, omówił  dobre przykłady działań partycypacyjnych na terenie powiatu nidzickiego. W obrazowy i przejrzysty sposób zachęcił do dyskusji gości oraz mieszkańców Gminy Reszel.

Wystąpienia wkroczyły na tory związane z turystyką.  Mówiono o dziedzictwie kulturowym, walorach turystycznych znajdujących się na terenie naszej gminy i w samym mieście, wspominano o kamieniach milowych, o trasach rowerowych i pieszych. Przedstawione zostały wizje funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych i ich problemy, z którymi na co dzień spotykają się ich właściciele. Rozmawiano o produkcie lokalnym i reszelskiej marce, o rynku staromiejskim i wykorzystaniu jego specyficznego waloru i charakteru. Koordynator gminy projektu – Jarosław Pieniak zachęcał mieszkańców do udziału w pracach nad programem i zapisywania się do grup panelowych.

Liczba chętnych do dalszej pracy przerosła oczekiwania organizatorów. W sumie swój akces zgłosiło ponad 25 osób. Są to min osoby pracujące w szeroko rozumianej działalności turystycznej - restauratorzy, właściciele gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów, sprzedawcy pamiątek, przedstawiciele instytucji samorządowych, sołtysi, radni oraz mieszkańcy, którym ten temat jest bliski. Chociaż dokonano formalnego podziału na zespoły robocze przyjęto, ze następne spotkanie będzie wspólne i odbędzie się na początku kwietnia.

Doświadczenia Gminy Reszel zdobyte w pilotażu posłużą do opracowania modelu partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych. Następnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami projektu podejmie działania mające na celu upowszechnienie tego modelu na terenie całego kraju. Reszel realizuje ścieżkę metodyczną Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć ze spotkania.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: