O projekcie > Wiadomości > Partycypacja w...

Partycypacja w Świerklańcu

2013-05-21

13 i 14 maja br. roku Gmina Świerklaniec (śląskie) gościła uczestników Akademii Lokalnej Polityki Publicznej z terenu województwa śląskiego i opolskiego. Gmina, która w ramach projektu „Decydujmy razem" wybrała do realizacji politykę zrównoważonego rozwoju, opracowała partycypacyjnie „Strategię Rozwoju Turystyki”. Uczestnicy Akademii, mieli więc szansę zobaczyć jak zagadnienia partycypacji realizowane są w praktyce.

Zapoznanie się z całym procesem przeprowadzonym przez gminę Świerklaniec w ramach "Decydujmy razem" pozwala inaczej spojrzeć na proces powstawania strategii. To wszystko ma sens i warto te dobre praktyki wykorzystać u siebie  –  mówił po zakończonej wizycie Jerzy Szyja, Sekretarz Gminy Opatów – Nawiązanie bliższych kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami wizyty i przedstawicielami gminy z pewnością zaowocuje w przyszłości. Wykorzystam te doświadczenia w mojej pracy zawodowej.

O partycypacji krok po kroku

Pierwszy dzień wizyty odbył się w hotelu Pałac Kawalera, który stanowi część Gminnego Ośrodka Rekreacji i jest niewątpliwie wizytówką Świerklańca. 4-godzinne seminarium poświęcono w całości zagadnieniom partycypacji publicznej. O znaczeniu partycypacji i wspólnej pracy samorządu ze społecznością lokalną opowiadała Anna Hejda, pełniąca funkcję doradcy w Gminie Świerklaniec w ramach projektu Decydujmy Razem. Następnie animator partycypacji Grzegorz Żmijewski, opowiedział jak krok po kroku przebiegała  praca nad dokumentem według metody wypracowanej w projekcie. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty, Wójt Gminy Kazimierz Flakus, oprowadził uczestników po zabytkowym zespole pałacowo-parkowym, w którym między innymi mieli okazję  zwiedzić kościół Monbijou wraz z mauzoleum oraz zobaczyć mini zoo i nowoczesną kajakownię usytuowaną przy zbiorniku Kozłowa Góra.

Drugiego dnia wizyty zorganizowana została wycieczka objazdowa prezentująca 4 sołectwa Gminy Świerklaniec (Świerklaniec, Nakło Śląskie, Orzech, Nowe Chechło). Uczestnicy odwiedzili zamek w Nakle Śląskim stanowiący źródło wiedzy na temat historii arystokratycznej rodziny Henckel von Donnersmarck, której przodkowie zamieszkiwali ziemie gminy Świerklaniec. W pałacu obecnie znajduje się Centrum Edukacji i Kultury Śląskiej. Dodatkowo gościom wizyty zaprezentowano nowoczesną salę gimnastyczną wybudowaną przy Zespole Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle oraz Zalew Nowe Chechło pełniący funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.

Dwudniową wizytę studyjną zakończyło spotkanie z członkami Zespołu Partycypacyjnego, które zostało zorganizowane w Urzędzie Gminy w Świerklańcu. Przedstawiciele Zespołu opowiedzieli o przebiegu prac nad dokumentem, o korzyściach z partycypacji i planach na przyszłość.

Gmina pod lupą czyli laboratoria wdrażania partycypacji

Prace w Świerklańcu rozpoczęły się od powołania Zespołu Partycypacyjnego, w którego skład weszli zarówno przedstawiciele samorządu w tym radni powiatów i gmin, sołtysi, przedstawiciele Ośrodka Rekreacji w Świerklańcu, a także społeczności lokalnej m.in. przedsiębiorcy, dyrektor i nauczyciele Gimnazjum oraz mieszkańcy przynależnych sołectw – czyli wszyscy, dla których partycypacja i rozwój Gminy ma znaczenie.

Ich prace wspierał doradca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (partner projektu), a nadzorował koordynator regionalny. W końcowym etapie prac nad projektem Strategii dokument został poddany konsultacjom społecznym, a następnie przedstawiony Radzie Gminy w formie projektu uchwały. Po uchwaleniu dokumentu członkowie Zespołu Partycypacyjnego dalej spotykają się w celu monitorowania wdrażania oraz wsparcia wypracowanej wspólnie Strategii.

Wszystkim zainteresowanym szczegółami z przebiegu prac partycypacyjnych nad „Strategią Rozwoju Turystyki w Gminie Świerklaniec na lata 2013-2020” informacji udziela Animator Partycypacji Publicznej Grzegorz Żmijewski z Urzędu Gminy Świerklaniec.

Akademia współdecydowania  

Bezpłatna Akademia Lokalnej Polityki Publicznej została przygotowana z myślą o tych urzędnikach, którzy chcą poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną. W tym roku zaplanowaliśmy już kolejne edycje. Najbliższa, na przełomie września/października br. odbędzie się dla samorządów z woj. podkarpackiego a kolejne październik/listopad br. dla przedstawicieli samorządów z woj. pomorskiego.  

Serdecznie zapraszamy pracowników gmin i powiatów: wójtów, burmistrzów, starostów, naczelników wydziałów, których zakres kompetencji pokrywa się z 4 ww. wymienionymi obszarami polityk. Zapraszamy również sekretarzy, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przewodniczących rad, radnych oraz innych delegowanych przez urząd pracowników chcących wziąć udział w warsztatach i wizytach studyjnych w ramach Akademii.   

Bliższych informacji udziela Moderator Akademii - tel. 22-351-93-19, e-mail: alpp@frdl.org.pl

O szczegółowych terminach informować będziemy na bieżąco w portalu www.decydujmyrazem.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: