Uczestnicy > Wydarzenia > Świebodzin...

Świebodzin współdecyduje o przedsiębiorczości

Pod koniec lutego br. w Świebodzinie odbyło się spotkanie mające na celu zbudowanie Zespołu, samorządowców i społeczności lokalnej, który opracuje Program Wspierania Przedsiębiorczości.

Powiat Świebodziński, uczestniczący w projekcie "Decydujmy razem", wybrał do realizacji politykę "przedsiębiorczości" i stawia na skuteczną współpracę władz ze społecznością lokalną. Zadaniem Zespołu będzie stworzenie projektu ”Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Powiecie Świebodzińskim” oraz zorganizowanie konsultacji społecznych. Wdrożenie rozwiązań zawartych w Programie nastąpi w 2013 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu.

W spotkaniu wzięło udział 40 osób między innymi przedsiębiorcy z Powiatu Świebodzińskiego, przedstawiciele Radnych Rady Powiatu Świebodzińskiego, organizacji pozarządowych, pracownicy Starostwa Powiatowego w Świebodzinie - Naczelnicy Wydziałów Geodezji, Dróg, Ochrony Środowiska i Budownictwa, jak również przedstawiciele mediów lokalnych: Horyzont TV, Gazety Dzień Za Dniem.

Spotkanie poświęcone idei partycypacji, współdziałania mieszkańców, głównie środowiska przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz istoty konsultacji społecznych poprowadzili m.in. koordynator projektu Zbigniew Szumski oraz animatorka Sylwia Kowalik. Uczestnikom zostały przedstawione ogólne informacje na temat projektu, działania jakie do tej pory podjęto oraz harmonogram prac Zespołu Partycypacyjnego.

Koordynatorem projektu w powiecie jest Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, natomiast animatorką partycypacji publicznej Sylwia Kowalik z Wydziału Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych.

więcej: www.swiebodzin.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: