Biblioteka > "Decydujmy razem" > Dyktat czy...

Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom I

2012-10-24
Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom I

Oddajemy do rąk czytelników książkę poświęconą zagadnieniu partycypacji publicznej, a więc kwestii udziału obywateli w sprawowaniu władzy. To już druga publikacja w serii prac dotyczących tej problematyki. O ile jednak pierwsza publikacja odwoływała się przede wszystkim do teorii nauk społecznych, o tyle niniejszy tom jest przede wszystkim pokłosiem badania „Diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce”, przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych na przełomie 2011 i 2012 roku.

W strukturze niniejszej publikacji zostały wydzielone cztery części. Opracowania zebrane w części pierwszej – Diagnoza stanu partycypacji publicznej – odpowiadają na główne pytania badawcze, wyjaśniając, jaki jest poziom partycypacji publicznej w Polsce i jakie czynniki wpływają na to, że jest tak, jak jest.

Druga część niniejszej publikacji – Wymiary życia publicznego a partycypacja publiczna – zawiera opracowania poświęcone tym obszarom życia publicznego, które towarzyszą partycypacji.

Trzecia część niniejszej publikacji – Opinie i postawy wobec partycypacji – zawiera trzy artykuły: pierwszy, analizujący przede wszystkim postawy mieszkańców wobec uczestnictwa w podejmowaniu decyzji publicznych, drugi zestawiający opinie przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców o rzeczywiście praktykowanym i preferowanym sposobie podejmowania decyzji publicznych i trzeci gdzie przenosimy się raz jeszcze na poziom realizowania polityk publicznych, wyrażający się funkcjonowaniem instytucji gminnych.

Ostatnia część publikacji – Wokół partycypacji publicznej – zawiera artykuły luźniej powiązane z tematyką przeprowadzonych badań, stanowiących punkt wyjścia rozważań podejmowanych w niniejszej książce.

Zjawisko partycypacji publicznej jest w niniejszej publikacji opisywane i analizowane z wielu różnych perspektyw. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno opisy, jak i analizy nie są w pełni wyczerpujące – mamy jednak nadzieję, że są względem siebie komplementarne.

Wydawca:  Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: