Biblioteka > "Decydujmy razem" > Animacja Życia...

Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 6 (13)/2013 /numer specjalny

2014-01-21
Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje. Zeszyt nr 6 (13)/2013 /numer specjalny

Po raz pierwszy zdarza się, że wydajemy nasze pismo przed ważnym wydarzeniem, które w sposób znaczący wpisuje się w cykl naszych seminariów organizowanych w ramach projektu „Decydujmy razem”, przed konferencją „Rzeczpospolita lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów”, zaplanowaną na połowę stycznia 2014 roku.

„Rzeczpospolita lokalna” jest okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między osobami czy instytucjami oraz samorządami uczestniczącymi w projekcie „Decydujmy razem”, a także innymi aktywnymi podmiotami w obszarze partycypacji publicznej. Podstawą do wypracowania rekomendacji przez uczestników Sejmu społeczników, bojowników i ekspertów jest kilkanaście zagadnień o strategicznym znaczeniu dla wzmocnienia mechanizmów partycypacji na poziomie lokalnym. Zagadnienia zostały wybrane po uzyskaniu materiału diagnostycznego składającego się na tzw. Zieloną Księgę Partycypacji, przygotowaną przez ekspertów Instytutu Spraw Publicznych m.in. w zakresie wsparcia edukacyjno-doradczego, partycypacyjnej metodyki lokalnej polityki publicznej realizowanej przy wykorzystaniu animatorów partycypacji publicznej czy współpracy samorządów lokalnych.

Do wszystkich tych zagadnień nawiązuje zawartość niniejszego numeru. W związku z przypadającą, na 2014 rok, rocznicą odzyskania wolności i rozpoczęcia przemian demokratycznych, w szczególności zależało nam na próbie oceny samorządności i samorządowości w Polsce. Ta część zainicjowana jest interesującym materiałem historycznym, odnalezionym i opisanym przez Piotra Frączaka, a świadczącym o tym, że z tradycja polskiego działania samorządowego sięga jeszcze czasów zaborów i wyprzedziła odzyskanie niepodległości. Ważnym elementem podsumowania okresu ćwierćwiecza jest tekst Edmunda Wnuka-Lipińskiego, stanowiący socjologiczną ocenę wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie spraw publicznych oraz analizę przyczyn i przejawów podziałów społecznych, które uniemożliwiają realizację idei współdziałania, współpracy, kompromisu i konstruktywnych konsultacji. Autor nawiązuje w ten sposób do swojej koncepcji dymorfizmu i schizofrenii społecznej z lat 80. ubiegłego wieku, poszukując podobnych schematów i typów myślenia także obecnie, w rzeczywistości demokratycznej, warunkach wolności i obywatelskiej podmiotowości. 

Na uwagę zasługuje szereg tekstów innych autorów, uznanych praktyków i badaczy struktur i procesów samorządowych w Polsce: Tomasza Potkańskiego, Stanisława Falińskiego, Pawła Jordana, Wojciecha Łukowskiego, wypowiadających swoje opinie na temat stanu polskiego samorządu terytorialnego. 

Ocenie takiej służy także przeprowadzona przez nas sonda z udziałem praktyków samorządowych i pozarządowych, a także zapis fragmentów debaty, która odbyła się podczas jednego ze spotkań w ramach Forum Debaty Publicznej.

Mamy nadzieję, że ten bogaty zestaw poglądów, opinii, ocen i refleksji okaże się inspirujący dla grona naszych Czytelników.

Zapraszamy do lektury!

Komentarze

Imię
Email
Komentarz
RSS Subskrybuj

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy...

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: