Nowa forma konsultacji społecznych: sąd obywatelski

Konsultacje społeczne – podstawowy sposób zasięgania opinii obywateli na temat planowanych przez władze publiczne przedsięwzięć – mogą odbywać się w różnych formach, które nie zostały z góry sprecyzowane na gruncie przepisów prawa. Poszczególne jednostki samorządowe mogą określać takie formy np. w przyjmowanych przez organy stanowiące uchwałach dotyczących trybu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi lub w innych dokumentach. Często stosowanymi sposobami przeprowadzenia konsultacji jest forma pisemna, polegająca na przesyłaniu przez podmioty konsultowane uwag i opinii na piśmie (w tym również za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz bezpośrednie spotkania z przedstawicielami podmiotów konsultowanych. Innym przykładowym rozwiązaniem jest prowadzenie konsultacji w formie…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: