Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Trybunał poprawił...

Trybunał poprawił dostęp do informacji publicznej

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją przepisu art. 1 pkt. 4 lit. a nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, który pozwalał decydentom na dyskrecjonalne utajnianie dokumentów związanych z gospodarowaniem mieniem publicznym lub zdolnością negocjacyjną Skarbu Państwa, np. w procesie zawierania umów międzynarodowych lub też w relacjach z najważniejszymi instytucjami Unijnymi – Radą Europejską lub Radą Unii Europejskiej. Warto dodać, że tak zwana „poprawka Rockiego” (bo tak nazwano art. 1 pkt. 4 lit. a nowelizacji – zgłosił ją bowiem na ostatnim etapie parlamentarnych prac legislacyjnych senator PO Marek Rocki), mogła również dotyczyć samorządów – w…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: