Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Kolejny wyrok w...

Kolejny wyrok w sprawie kwalifikowania uchwał rady gminy jako aktów prawa miejscowego

Problem zaliczania uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do kategorii „aktów prawa lokalnego” jest źródłem nieustających kontrowersji. Przepisy prawa nie określają z góry, które z uchwał są aktami prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie wymaga często zapoznania się z treścią danej uchwały i dokonania oceny, czy ma ona charakter generalny i abstrakcyjny – czy jej adresaci to z góry nieokreślony krąg podmiotów, a regulowane nią zachowania nie dotyczą pojedynczej sytuacji, ale są powtarzalne. W praktyce takie oceny nierzadko są skomplikowane i zdarza się, że kwalifikacja dokonana przez organ stanowiący okazuje się błędna. W efekcie, uznanie, że określona uchwała nie ma statusu aktu prawa…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: