Partycypacja > Prawo > Monitoring prawa -... > Dostęp do informacji...

Dostęp do informacji publicznej: wyrok WSA

Jednym z problemów stale pojawiających się w związku z zagadnieniem partycypacji publicznej jest rozstrzygnięcie, jakiego rodzaju informacje dotyczące działalności władz stanowią informację publiczną podlegającą obowiązkowi udostępnienia obywatelom. Art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wprawdzie wyliczenie treści, których ujawnienia można się domagać, w praktyce wciąż jednak pojawiają się wątpliwości co do uznania konkretnych danych za „informację publiczną”. Przykładem takiej sytuacji jest sprawa, w której orzekał niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SAB/Wa 384/11). 

Wydany 20 lutego bieżącego roku wyrok WSA dotyczył skargi na bezczynność wójta pewnej gminy, do którego skarżący zwrócił się z…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: