Akty prawa miejscowego: rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

Problem kwalifikowania uchwał jednostek samorządu terytorialnego jako aktów prawa lokalnego nieustająco powraca w orzeczeniach sądów administracyjnych i rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów. Decyzje dotyczące tej kwalifikacji rzutują na możliwości włączania się obywateli w prace nad projektem uchwały (np. poprzez udział w przewidzianych na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacjach społecznych) oraz zapoznawanie się z treścią tych aktów – akty prawa miejscowego podlegają bowiem obowiązkowi publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wątpliwości dotyczące poszczególnych typów uchwał są rozstrzygane kazuistycznie, po zapoznaniu się z treścią konkretnego aktu i dokonaniu oceny, czy zawiera on normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. W niniejszym…
Czytaj dalej: ISP.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: