O projekcie > Wiadomości > Trzecie spotkanie...

Trzecie spotkanie Grupy Strategicznej

2011-10-28

 


27 października na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, lidera projektu „Decydujmy razem” w ramach  Grupy Strategicznej ds. upowszechniania rezultatów projektu spotkali się przedstawiciele środowisk naukowych, aby dyskutować o możliwościach wykorzystania dorobku projektu przez uczelnie oraz perspektywach poszerzenia oferty edukacyjnej uczelni.   

W spotkaniu wzięli udział między innymi prof. Barbara Lewenstein, prof. Piotr Gliński, prof. Maria Halamska, prof. Barbara Gąciarz, prof. Wojciech Łukowski, prof. Stanisław Mocek, prof. Stefan Stępień, pani Agnieszka Karpińska, pan Michał Żabiński, pani Magdalena Jagiełło –Rusiłowska, pan Witold Mandrysz oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Eksperci oraz partnerzy projektu rozmawiali między innymi o edukacji na rzecz partycypacji w ramach projektu oraz po jego zakończeniu  o możliwościach różnorodnych form współpracy, jakie projekt ma do zaoferowania środowisku naukowemu. Podejmowano kwestie poszerzenia oferty edukacyjnej polskich uczelni pod kątem wypracowanych w ramach projektu „Decydujmy razem” ról animatora, doradcy i edukatora partycypacji publicznej.  Projekt „Decydujmy razem” potrzebuje uwag i komentarzy ze strony przedstawicieli środowisk naukowych – podkreślała Dorota Bortnowska, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w MRR. – Potrzebujemy wsparcia w przekonywaniu decydentów do rezultatów wypracowywanych w ramach projektu oraz w upowszechnianiu idei partycypacji publicznej.   

Było to trzecie spotkanie Grupy Strategicznej mającej za zadanie zebranie rezultatów tego i podobnych mu projektów, a następnie przeprowadzenie ich weryfikacji oraz wprowadzenie najcenniejszych rozwiązań do głównego nurtu polityki. Pierwsze spotkanie poświęcone było projektom powiązanym tematycznie z „Decydujmy razem”, drugie natomiast odbywało się z udziałem przedstawicieli pozarządowych związków samorządowych.

Grupa Strategiczna osiągnie swój skład docelowy (około 25 osób) w 2012 roku, wraz z pojawieniem się pierwszych rekomendacji z wdrażania projektu.

Celem działania Grupy jest:

 •    dyskusja na temat działań, jakie powinna podjąć administracja rządowa, aby wzmocnić mechanizmy partycypacji publicznej, dotyczy to przede wszystkim koordynacji projektów i wzajemnego korzystania z dorobku  (transfer doświadczeń)
•    ewentualne działania legislacyjne mające na celu wdrożenie rekomendacji wynikających z pilotażu
•    stworzenie planu wdrażania rekomendacji płynących z pilotażu partycypacji publicznej z rozpisaniem zadań dla administracji rządowej, samorządowej, partnerów społecznych, uczelni (rozpoczęcie prac nad planem w 2013 roku

 

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: