O projekcie > Wiadomości > Świętokrzyskie...

Świętokrzyskie Forum Animatorów Społecznych

2012-03-19
Czy dinozaura można przekonać do aktywności? Jak decydować razem? Jak współtworzyć aktywne społeczności lokalne? Jak skutecznie zachęcić ludzi do działania i zapewnić ich głos w dyskusji? Odpowiedzi na te i wiele pokrewnych pytań związanych z partycypacją publiczną służy Świętokrzyskie Forum Animatorów Społecznych. Wydarzenie odbędzie się w Bałtowie w dniach 20–21 marca 2012 roku.Brak dialogu
Cechą społeczności lokalnych w Polsce jest rzadkie współuczestniczenie w procesach decyzyjnych, podejmowanych przez miejscowe władze. Najczęściej mieszkańcy rozpoczynają dyskusję, gdy jest już za późno i rozstrzygniecie jest sprzeczne z ich interesem. Brak jest powszechnej chęci i praktyki prowadzenia działań obywatelskich. Nie ma również praktyki prowadzenia dialogu, pozwalającego na realizację celu zgodnie ze wspólnym interesem mieszkańców i samorządu. Jak pokazują liczne przykłady jedną ze skutecznych metod angażowania obywateli są działania z zakresu animacji społecznej oraz partycypacji – mówi Jarosław Kuba, z Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”.

Jak efektywnie współpracować?
Świętokrzyskie Forum Animatorów Społecznych będzie okazją do poznania praktyk związanych z ożywianiem lokalnych społeczności. Uczestnikami Forum będzie ponad 30 lokalnych animatorów, którzy na co dzień zajmują się aktywizacją, partycypacją oraz przedsiębiorczością w województwie świętokrzyskim. Uczestnicy, w trakcie praktycznych seminariów oraz paneli dyskusyjnych wymienią się doświadczeniami dotyczącymi roli lokalnego samorządu oraz funkcji animacji i edukacji w mobilizowaniu mieszkańców. Ideą spotkania jest również rozpowszechniane skutecznych rozwiązań i wykorzystywane ich w przedsięwzięciach społecznych na terenie województwa.

Omawianymi w trakcie Forum przykładami zmian społecznych będą m.in. rozwój strategiczny gminy Bałtów oraz Wioska średniowieczna. Na tych próbach zostaną pokazane: droga oraz elementy zmian. Przypadki te będą również ilustracją prowadzenia działań, poczynając od edukacji i mobilizacji mieszkańców, przez konkretne przedsięwzięcia, aż po pokazania ich efektów. Forum rozpocznie również dialog na temat tworzenia systemu edukacji i wzajemnego wsparcia animatorów społecznych w woj. świętokrzyskim.

Dobre praktyki
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania„Krzemienny Krąg” od wielu lat wskazują metody oraz przykłady aktywizacji społeczności lokalnych, poprzez włączanie obywateli do procesu współdecydowania. Czy zarządzanie oparte na dialogu i partnerskich relacjach obywateli oraz władzy samorządowej jest skuteczne? Korzystając z doświadczeń i wiedzy uczestnicy Forum będą poszukiwali odpowiedzi na najważniejsze pytanie: jak skutecznie współpracować?

Decydujmy Razem to idea współpracy, która powinna przyświecać rozwojowi każdej gminy w Polsce. Tylko bazując na współdecydowaniu oraz współdziałaniu można budować lokalny kapitał społeczno-gospodarczy. Powinien on być oparty na zaufaniu pomiędzy różnymi podmiotami: ludźmi, instytucjami, organizacjami, firmami, a także samorządem lokalnym. To właśnie zaangażowanie lokalnych władz oraz obywateli do wspólnego przedsięwzięcia daje szansę na poprawę jakości życia, integrację oraz zrównoważony rozwój – komentuje Paweł Jordan z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnych CAL.

Świętokrzyskie Forum Animatorów Społecznych organizowane jest w ramach projektu Decydujmy razem. Celem ogólnopolskiego, pilotażowego przedsięwzięcia jest sprawdzanie oraz budowanie mechanizmów współpracy mieszkańców oraz władz w 108 gminach i powiatach z całej Polski.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

Forum odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” Bałtów 55, 27-423 Bałtów

Informacje o organizatorach:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to ogólnopolska organizacja ukierunkowana na poszukiwanie, wypracowywanie i upowszechnianie społeczno-edukacyjnych form aktywizacji oraz rozwoju społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” to organizacja pozarządowa. Jej celem jest - poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowo-przyrodniczych - tworzenie godnych warunków i wyższego standard życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców „Krzemiennego Kręgu”.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: