O projekcie > Wiadomości > Ewaluacja w lokalnym...

Ewaluacja w lokalnym zarządzaniu

2013-03-18

Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. Systematyczne badanie skuteczności i efektywności to jeden z kluczowych instrumentów, którego stosowanie może przynosić społecznościom lokalnym wiele korzyści. Przyczynia się do poprawy jakości zarządzania publicznego, do wypracowania lepszych metod formułowania i wykonywania polityk publicznych, czy wreszcie do sprostania wyzwaniom rozwojowym i oczekiwaniom obywateli. Stawką w grze jest tu jakość życia w naszych społecznościach. Powszechnie uznaje się, że ewaluacja na szczeblu lokalnym jest zjawiskiem wciąż niedostatecznie zakorzenionym.

4 i 5 kwietnia 2013 r. w Krakowie, podczas seminarium organizowanego w ramach projektu „Decydujmy razem”, przeprowadzimy swoisty przegląd kluczowych zagadnień i zjawisk związanych ze stosowaniem – bądź nie stosowaniem – mechanizmów ewaluacji na szczeblu lokalnym. Celem tego wydarzenia jest także dzielenie się doświadczeniami, spostrzeżeniami czy refleksją między tymi wszystkimi, dla których ewaluacja ma znaczenie.

Seminarium, którego program powstał we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcone będzie w znacznej mierze dzisiejszym dylematom związanym z włączaniem mechanizmów ewaluacji w procesy decyzji politycznych dotyczących w ostatecznym rozrachunku przede wszystkim społeczności lokalnych.  

Pierwszego dnia zaplanowaliśmy panele dyskusyjne dotyczące kultury ewaluacji, liderów ewaluacji, a także ewaluacji jako elementu zarządzania i polityk publicznych. Drugiego dnia proponujemy debatę okrągłostołową, podczas której uczestnicy wskażą na sposoby, które potencjalnie mogą umożliwić przyspieszenie dojrzałego wykorzystywania mechanizmów ewaluacji, a także czynniki, które mogą hamować pozytywne procesy w tym względzie. Ponadto, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak rozpocząć proces budowania wysokich standardów ewaluowania działań publicznych?

Zapraszamy!

Ewaluacja jako instrument poprawy jakości lokalnego zarządzania, wspierania procesów modernizacji i rozwoju. XI seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu "Decydujmy razem".

Kraków, Collegium Maius UJ, sala im. Michała Bobrzyńskiego, 4-5 kwietnia 2013 r.

Pobierz program | Rejestracja na to wydarzenie została zakończona.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: