O projekcie > Działania > Przygotowanie kadr > AKADEMIA LOKALNEJ...

AKADEMIA LOKALNEJ POLITYKI PUBLICZNEJ

Czym jest partycypacja i dlaczego jest nam potrzebna? Jak wykorzystać jej mechanizmy podczas tworzenia skutecznej polityki lokalnej?

Jak zaktywizować społeczność do wspólnego działania?


Bezpłatna Akademia Lokalnej Polityki Publicznej została przygotowana z myślą o tych urzędnikach, którzy chcą poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać w codziennej pracy.

Partycypacja publiczna to świadomy i aktywny udział obywateli w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy. Partycypacyjny model współpracy, zgodny ze standardami Unii Europejskiej, zwiększa społeczne zaangażowanie i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie samorządów. Prowadzi to do poprawy jakości dokumentów programowych gmin i powiatów, co w kolejnych etapach przekłada się na skuteczniejsze i efektywniejsze działania samorządów, a także na wzrost społecznego poparcia dla wybranych samorządowych reprezentantów. 

Udział w bezpłatnej Akademii Lokalnej Polityki Publicznej to dobra inwestycja dla gminy czy powiatu. Uczestnicy czerpać będą z doświadczeń systemowego projektu "Decydujmy razem", którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ponadto, poszerzą wiedzę na temat:

- diagnozy problemów społecznych
- tworzenia i wdrażania programów i strategii
- dobrego planowania
- aktywizowania społeczności lokalnej
- dobrego negocjowania
- radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
- poprawy jakości dokumentów strategicznych gminy/powiatu

Podczas zajęć organizowanych w ramach Akademii oferujemy Uczestnikom trzy warsztaty tematyczne do wyboru: 

1. Strategiczne planowanie zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu lokalnego

2. Nowoczesny samorząd: Budowanie wizerunku samorządu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych

3. Lokalne programy wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia

Po zakończeniu wszystkich warsztatów w województwie rozpocznie się rekrutacja na dwudniową wizytę studyjną połączoną z seminarium dla chętnych.

Zajęcia Akademii prowadzone są przez wybitnych specjalistów - praktyków, twórców wielu publikacji na temat partycypacji.

Uczestnicy Akademii otrzymają Certyfikat sygnowany przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Uwaga: do planowanych wydarzeń swój udział mogą zgłaszać pracownicy gmin i powiatów z całej Polski z wyłączeniem samorządów biorących udział w projekcie "Decydujmy razem".

Zainteresowanych udziałem w Akademii Lokalnej Polityki Publicznej prosimy o kontakt z biurem Organizatora:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Mazowsze

Moderator Akademii - tel. 22-351-93-19, e-mail: alpp@frdl.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: