O projekcie > Działania > Przygotowanie kadr

Przygotowanie kadr

Czynnikiem niezbędnym dla sprawnego funkcjonowania partycypacji publicznej w samorządach są ludzie o odpowiednich kwalifikacjach. Dlatego w ramach projektu prowadzimy działania metodyczne i edukacyjne dla przedstawicieli samorządów
oraz lokalnych liderów i animatorów.

Budowanie sieci ponadregionalnej współpracy animatorów

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  inicjuje współpracę animatorów partycypacji z doświadczonymi animatorami społecznymi spoza projektu. Organizuje m.in. cykliczne zloty wolontariuszy, zaangażowanych w realizację działań związanych z partycypacją publiczną, stanowiące okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Są to: doroczne Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych oraz regionalne fora animatorów realizowane w postaci warsztatów.

Zadaniem CAL jest również udostępnianie wiedzy i informacji zgromadzonych w wyniku realizacji projektu, konsultacje oraz stymulowanie dialogu w środowisku animatorów - odbywa się to poprzez zarządzaną przez Stowarzyszenie elektroniczną platformę platforma.decydujmyrazem.pl oraz forum forum.decydujmyrazem.pl

Cykliczne seminaria

Otwarte, cykliczne seminaria pt. "Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych" to efekt współpracy Collegium Civitas z  Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, które powołały Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych (CBSiPL). Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń teoretyków, badaczy i praktyków partycypacji. Seminaria adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną problematyką. W szczególności zapraszamy praktyków (animatorów, samorządowców) oraz przedstawicieli środowiska akademickiego, ekspertów, konsultantów i doradców. Sprawdź planowane wydarzenia poniżej!

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej

Jak rozwijać samorząd we współpracy ze społecznością lokalną? Dla tych samorządów, które nie uczestniczą w naszym projekcie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przygotowała bezpłatną Akademię Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP). Akademia została przygotowana z myślą o tych urzędnikach, którzy chcą poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać w codziennej pracy.Więcej: www.decydujmyrazem.pl/akademia

Podyplomowe studia Uniwersytetu Gdańskiego

Interdyscyplinarne, podyplomowe studia Uniwersytetu Gdańskiego: „Partycypacja społeczna: animacja – superwizja – ewaluacja” mają na celu przygotowanie uczestników do działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, poprzez wyzwolenie drzemiącej w ludziach, środowiskach i instytucjach energii społecznej oraz pogłębioną refleksję nad działaniem.

Kierunek został stworzony z myślą o pracownikach samorządowych i pozarządowych zajmujących się programami i projektami zmiany społecznej (rewitalizacji, partycypacji, edukacji społecznej) oraz animatorach i doradcach z Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Słuchacze studiów zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki społecznej, psychologii, socjologii oraz udoskonalą swoje kompetencje z zakresu diagnozowania, budowania partnerstw, animacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji i superwizji. Studia oprócz zapewnienia słuchaczom podłoża teoretycznego są bardzo mocno osadzone w praktyce animacyjnej i z powodzeniem łączą akademickie i pozarządowe podejście w jedną całość. Dowiedz się więcej!

Szkolenia

W początkowej fazie projektu Fundacja Partnerstwo dla Środowiska odpowiadała za szkolenia dla animatrów, doradców i edukatorów uczestniczących w projekcie. Szkolenia animatorów lokalnych oraz przygotowanie doradców i edukatorów do wykonywania zadań na rzecz projektu odbywaly się według specjalnie opracowanego systemu metodycznego. Fundacja działała też na rzecz stworzenia systemu szkoleniowego, dla potrzeb przyszłych przedsięwzięć partycypacyjnych.


Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: