O projekcie > Wiadomości > Przedsiębiorczość...

Przedsiębiorczość i integracja społeczna w porozumieniu z mieszkańcami

2014-04-02

Jak świadomie i aktywnie współpracować na linii samorząd - lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy? Jak zarządzać powiatem i gminą w oparciu o zasady jawności, partnerstwa i współuczestnictwa? Uczestnicy Akademii Lokalnej Polityki Publicznej, organizowanej w ramach projektu „Decydujmy razem”, odwiedzili Powiat Kartuski i Gminę Kościerzyna (pomorskie), by skorzystać z doświadczenia tych samorządów w partycypacji publicznej.

Wizyta studyjna w Powiecie Kartuskim i Gminie Kościerzyna odbyła się w dniach 24 i 25 marca br. Spotkanie otworzyło seminarium "Programy wspierające przedsiębiorczość, integrację społeczną oraz lokalny rynek pracy" zorganizowane w Urzędzie Miasta Kościerzyna. Poprowadziła je dr Elżbieta Singer pełniąca rolę doradcy „Decydujmy razem” w obu wizytowanych jednostkach samorządowych.

Razem dla rozwoju przedsiębiorczości

Pod koniec 2012 roku, Rada Miejska Kościerzyny przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2013-2020, opracowany przez zespół partycypacyjny, w którego skład weszli lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy, przedstawiciele jednostek otoczenia biznesu oraz kościerskich samorządów. Celem Programu jest osiągnięcie trzech strategicznych punktów: wykorzystanie potencjału gospodarczego miasta, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz rynku pracy. Opracowany dokument nie przedstawia gotowych rozwiązań, ale wyznacza kierunki i wskazuje działania, które w przyszłości mogą stać się podstawą rozwoju gospodarczego Kościerzyny, poprzez wykorzystanie potencjału jakim jest przedsiębiorczość. Przede wszystkim jednak jego założenia dążą do budowy płaszczyzny współpracy i komunikacji pomiędzy administracją, przedsiębiorcami, organizacjami gospodarczymi i społeczeństwem. Oliwia Szlagowska, animatorka partycypacji, wraz z zespołem partycypacyjnym, opowiedziała uczestnikom wizyty o swoim doświadczeniu przy powstawaniu dokumentu, a także o otwartych konsultacjach, kierowanych nie tylko do przedsiębiorców, ale i lokalnych organizacji pozarządowych, mieszkańców i przedstawicieli władz lokalnych.

Reintegracja społeczna i zawodowa  

W powiecie kartuskim, który wybrał politykę integracji społecznej, zespół partycypacyjny opracował Strategię Rozwoju Ekonomii Społecznej. O procesie przygotowywania dokumentu opowiedziała animatorka partycypacji, Aleksandra Kuczkowska oraz członkowie zespołu. Aleksandra Bobrowska, współpracownica animatorki, opowiedziała natomiast o spółdzielniach socjalnych istniejących w powiecie oraz o podobnych placówkach, które są w fazie planowania. Uczestnicy wizyty udali się na wycieczkę objazdową po powiecie kartuskim, podczas której odwiedzili 4 placówki socjalne – Centrum Integracji Społecznej w Garczu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmielnie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach i Spółdzielnię Socjalną „Kaszubska Tęcza” w Kartuzach. Wycieczka była okazją do zapoznania się z profilem działalności tego rodzaju placówek oraz możliwością przyjrzenia się, w jaki sposób ich zadania realizowane są w praktyce. Działalność tych instytucji skupia się przede wszystkim na pracy z grupami, które często są marginalizowane społecznie – m. in. niepełnosprawni, bezrobotni, uzależnieni, opuszczający zakłady karne. Dla tych grup organizowane są warsztaty aktywizujące i motywujące oraz inne zajęcia, które mają na celu reintegrację zawodową i społeczną.

Akademia wkrótce w województwie łódzkim

Dla tych, którzy efektywne zarządzanie swoją gminą czy powiatem, stawiają za główny cel działań, Akademia Lokalnej Polityki Publicznej oferuje bezpłatny, dwuetapowy pakiet edukacyjny: profesjonalne warsztaty i wizyty studyjne połączone z seminariami. Jej celem jest wspieranie partycypacji w kształtowaniu i realizacji skutecznych strategii rozwoju gmin, powiatów oraz dzielnic.   

Warsztaty Akademii obejmują 4 obszary polityki publicznej: zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość,  zatrudnienie i integrację społeczną. Skupiamy się na tworzeniu dokumentów strategicznych przy udziale strony społecznej – mówi Agata Jagodzińska z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, organizatora Akademii  –  Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej zaś, są wizyty studyjne zaplanowane w tych samorządach,  gdzie takie dokumenty i działania były już prowadzone. To cenny element tych szkoleń, bo uczestnik może przyjrzeć się jak ten proces partycypacyjny był realizowany w praktyce.

Udział w Akademii to dobra inwestycja samorządów. Uczestnicy czerpać będą z doświadczeń systemowego projektu, który jest odpowiedzią na problemy związane z koniecznością zwiększania skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w zakresie kreowania i realizacji swojej polityki.

Do Akademii organizatorzy zapraszają wójtów, burmistrzów, starostów, naczelników wydziałów oraz sekretarzy, pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przewodniczących rad, radnych oraz innych delegowanych przez urząd pracowników chcących wziąć udział w warsztatach i wizytach studyjnych.  

Najbliższe warsztaty w województwie łódzkim odbędą się: 
7-8 maja 2014 –  Kutno – Przedsiębiorczość i zatrudnienie
14-15 maja 2014 –  Łódź –  Integracja społeczna
20-21 maja 2014 –  Piotrków Trybunalski –  Zrównoważony rozwój

Więcej informacji o ALPP i dokumenty rejestracyjne: www.decydujmyrazem.pl/akademia

Dodatkowych informacji o Akademii udziela: Agata Jagodzińska, Moderatorka Akademii z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: tel. 22-351-93-19, e-mail: alpp@frdl.org.pl

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: